555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

ทันตกรรมบูรณะ

บริการทันตกรรมบูรณะ

(RESTORATIVE DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมที่เกี่ยวกับงานซ่อมแซมฟัน รักษาฟัน เช่น การอุดฟัน การอุดคอฟัน การจัดแต่ง วัสดุอุดฟัน การทายาเพื่อระงับอาการเสียวฟัน การบูรณะฟันหลังจากการรักษารากฟัน เป็นต้น

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมบูรณะ (RESTORATIVE DENTAL SERVICES)หน่วยอัตรา
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน (TOOTH – COLOUR FILLING 1 SURFACE)ซี่600 – 900
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน (TOOTH – COLOUR FILLING 2 SURFACES)ซี่700 – 1,300
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน (TOOTH – COLOUR FILLING 3 SURFACES)ซี่1,000 – 1,500