555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สร้างสุขภาพช่องปากที่ดี บนพื้นฐานการรักษา ที่มีมาตรฐานและการบริการ ด้วยความจริงใจ จากครอบครัว เดนทัล แกลอรี

นโยบายคุณภาพ

คลินิกทันตกรรมเดนทัลแกลอรี มุ่งหวังเป็นคลินิก ที่มีมาตรฐานการทํางานที่ดี ทั้งในด้านการรักษา และการบริการแก่คนไข้ โดยตระหนักดีว่า เราต้อง ทํางานและใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนให้ดีที่สุด เพื่อคุณภาพการรักษาและให้คนไข้ได้ผลประโยชน์ สูงสุดเราจะยึดมั่นในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้คนไข้ตลอดไป และเราจะตั้งใจ ใส่ใจในทุกราย ละเอียดของการรักษา เราจะรักษาทั้งใจและโรค ไปพร้อมกัน ความรับผิดชอบต่อสังคม คลินิกทันตกรรมเดนทัลแกลอรี ตระหนักถึงความ สําคัญในการช่วยเหลือสังคม จึงมีกิจกรรมที่ให้ ความใส่ใจดูแลสุขภาพปากและฟัน เพราะเชื่อว่า การมีส่วนรับผิดซอบต่อสังคมทําให้คลินิกยั่งยืน อย่างแท้จริง

โครงการทําฟันฟรีวันแม่

คลินิกมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี เพราะปัญหาปัญหาสุขภาพช่องปากจะส่งผลต่อ ระบบอื่นๆ ของร่างกาย ดังนั้นจึงมีกิจกรรมทําฟัน ฟรีในวันแม่ โดยให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างถูกวิธี มีบริการขูดหินปูนและอุดฟันฟรี 50 ท่าน ถือเป็นเจตนารณ์ของคลินิกที่จะดําเนิน โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี และขยายกลุ่มการให้บริการที่มากขึ้น