555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

บริการใส่ฟันทดแทน

บริการทันตกรรมใส่ฟันทดแทน

(PROSTHODONTICS DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมใส่ฟันเพื่อการใช้งานตามปกติ และเพื่อความสวยงาม เช่น การใส่ฟันปลอม ชนิดถอดได้ การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น การซ่อมแซมฟันปลอม เป็นต้น

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมใส่ฟันทดแทน (PROSTHODONTICS DENTAL SERVICES)หน่วยอัตรา
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก (TEMPORALY PLATE-ACRYLIC) ซีถัดไป 300ชิ้นฐาน 1,600
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกยืดหยุ่น (REMOVABLE WALPLAST) ซีถัดไป 300ชิ้นฐาน 5,500
ฟันปลอมทั้งปากฐานอครีลิก (COMPLETE DENTURE – ACRYLIC BASE)ชิ้น6,000 – 8,000
เดือยฟัน ชนิด FIBER POSTซี่2,000
ครอบฟันพอร์ซเลนฐานโลหะ (PFM CROWN NONPRECIOUS)ซี่7,000 – 9,000
ครอบฟันสีเหมือนฟัน ฟันหน้า (ALL CERAMIC e-max)ซี่13,000 – 15,000
ครอบฟันสีเหมือนฟัน ฟันกราม (ALL CERAMIC e-max)ซี่13,000 – 15,000
สะพานฟันพอร์ซเลนฐานโลหะ (PFM CROWN NONPRECIOUS)ชิ้น25,000
สะพานฟันสีเหมือนฟัน (ALL CERAMIC e-max)ชิ้น40,000 – 45,000