555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

ทันตกรรมป้องกัน

บริการทันตกรรมป้องกัน

(PREVENTIVE DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการเชิงทันตกรรมป้องกันในด้านต่างๆ เช่น การให้บริการขัดฟัน การขูดหินปูน การเคลือบ ฟลูออไรด์ การเคลือบปิดร่องฟัน การใส่เครื่องมือกันฟันล้ม การใส่ยางแยกเพื่อแก้ฟันขึ้นผิดที่ เป็นต้น

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมป้องกัน (PREVENTIVE DENTAL SERVICES)หน่วยอัตรา
ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก(เด็ก) (FM.PROPHYLAXIS AND FLUORIDE THERAPY)บน/ล่าง400
เคลือบหลุมร่องฟัน ฟันแท้ (SEALANT PERMANENT TOOTH)ซี่400 – 600