555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

โรคเหงือกปริทันต์

บริการทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์

(PERIODONTIC DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมด้านการรักษาโรคเหงือกอักเสบ ปริทันต์อักเสบ และงานศัลย์ปริทันต์ เช่น การขูดหินปูนและเกลารากฟันให้เรียบ การตัด/ตกแต่งเหงือก การเพิ่มความยาวของตัวฟัน การผ่าตัดเหงือก ศัลยกรรมเสริมสันเหงือก ศัลยกรรมปลูกเหงือก เป็นต้น

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์ (PERIODONTIC DENTAL SERVICES)หน่วย อัตรา
ขูดหินปูนและขัดฟัน (PERIODONTAL SCALING AND POLISHING)ครั้ง600 – 1,600
ตัดเหงือก / ตกแต่งเหงือก (GINGIVECTOMY AND GINGIVOPLASTY)ครั้ง3,000 – 5,000