555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

ทันตกรรมจัดฟัน

บริการทันตกรรมจัดฟัน

(ORTHODONTIC DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมจัดฟันเพื่อให้การสบฟันดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลําบากในการทําความสะอาดฟันและเหงือก ในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ หลีกเลี่ยงการเกิดการสึกของฟันที่ผิดปกติจากการเรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพจากการที่มีฟันเรียงกันสวยงาม

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมจัดฟัน (ORTHODONTIC DENTAL SERVICES)หน่วยอัตรา
ใส่เครื่องมือจัดฟัน ชนิดติดแน่น (ORTHODONTIC FIXED APPLIANCE) บน/ล่างบน/ล่าง34,000 – 50,000
ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแบบไม่รัดยาง (ORTHODONTIC SELF LIGATING APPLIANCE)บน/ล่าง65,000 – 80,000
ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน RETAINER (ORTHODONTIC RETAINER)ชิ้น2,000 – 2,500
จัดฟันใส INVISALIGN50,000 – 180,000