555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

ศัลยกรรมช่องปาก

บริการศัลยกรรมช่องปาก

(ORAL SURGERY DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมในด้านการผ่าตัดในช่องปาก เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุด การผ่าตัดถอนฟัน ที่ฝังในกระดูก การผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันเหงือก การผ่าตัดเหงือกระบายหนองในช่องปาก เป็นต้น

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการศัลยกรรมช่องปาก (ORAL SURGERY DENTAL SERVICES)หน่วยอัตรา
ถอนฟันธรรมดา (SIMPLE TOOTH EXTRACTION)ซี่600 – 900
ถอนฟันยาก (COMPLICATED TOOTH EXTRACTION)ซี่700 – 1,500
ถอนฟันคุดบน (UPPER THIRD MOLAR EXTRACTION)ซี่800 – 1,500
ถอนฟันคุดล่าง (LOWER THIRD MOLAR EXTRACTION)ซี่1,000 – 2,500
ผ่าฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูก (รURGICAL OF SOFT TISSUE IMPACTED TOOTH)ซี่2,000 – 2,500
ผ่าฟันคุดโดยกรอกระดูก (SURGICAL OF BONY IMPACTED TOOTH)ซี่2,500 – 4,500