555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

บริการตรวจฟัน

บริการตรวจฟันและให้คําปรึกษา

(ORAL EXAMINATION)

เป็นการให้บริการในลักษณะของการให้คําปรึกษาเบื้องต้น โดยจะดําเนินการวินิจฉัยทางเวชศาสตร์ช่องปาก พิมพ์แบบจําลองฟันเพื่อการวินิจฉัย ถ่ายรูปเพื่อการวินิจฉัย ถ่ายภาพรังสีฟิล์มเพื่อการวินิจฉัยในรูปแบบต่างๆ รวมถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในช่องปาก

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการตรวจฟันและให้คําปรึกษา (ORAL EXAMINATION)หน่วยอัตรา
ตรวจฟันและให้คําปรึกษา (ORAL EXAMINATION)ครั้ง50
ถ่ายภาพรังสีฟิล์มเล็กเพื่อการวินิจฉัย (DIAGNOSIS INTRAORAL PERIAPICAL FILM (CHILD)ใบ200
ถ่ายภาพรังสีทั้งปาก (PANORAMIC FILM)ใบ500
ถ่ายภาพรังสีด้านข้างใบ500