555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

ทันตกรรมรากเทียม

บริการทันตกรรมรากเทียม

(IMPLANT DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมฝังรากเทียม โดยการฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากสามารถยึดเกาะได้ ทําได้ทั้งฟันปลอมชนิดติดแน่นและฟันปลอมชนิดถอดได้

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมรากเทียม (IMPLANT DENTAL SERVICES)หน่วยอัตรา
รากฟันเทียมติดแน่น (IMPLANT PROSTHODONTICS)ซี่50,000 – 60,000
*ไม่รวมวัสดุพิเศษ(ถ้ามี),ไม่รวมค่าวัสดุ-อุปกรณ์งานศัลยกรรม