555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

ทันตกรรมความงาม

บริการทันตกรรมเพื่อความงาม

(ESTHETICS DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และเสริมบุคลิกภาพ เช่น การปิดช่องว่างระหว่างฟัน การปรับแต่งฟัน การฟอกสีฟัน การครอบฟันเพื่อความสวยงาม

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมเพื่อความงาม (ESTHETICS DENTAL SERVICES)หน่วยอัตรา
ปิดช่องห่างระหว่างฟัน (DIASTEMA CLOSURE)ช่อง1,500 – 3,000
ฟอกสีฟันทั้งปากชนิดทําที่บ้าน (COURSE เริ่มต้น) (VITAL TOOTH BLEACHING-HOME (START UP))คอร์ส3,900
ฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเย็น (ในคลีนิค) (COOL LIGHT BLEACHING PROGRAM (IN OFFICE)คอร์ส4,900
ฟอกสีฟันด้วยระบบ ZOOM (ZOOM BLEACHING PROGRAM)คอร์ส13,000
ปิดผิวหน้าฟันด้วยเซรามิก (CERAMIC VENEER)ซี่8,000 – 10,000