555/564 หมู่ 5 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
สอบถามข้อมูล
096 665 6456
เปิดบริการทุกวัน
10.00-19.30 น.

บริการรักษารากฟัน

บริการทันตกรรมรักษารากฟัน

(ENDODONTIC DENTAL SERVICES)

เป็นการให้บริการทันตกรรมสําหรับผู้รับบริการที่มีอาการปวด บวม อักเสบ จากการติดเชื้อในคลองรากฟัน เช่น การรักษาคลองรากฟัน การผ่าตัดปลายรากฟัน เป็นต้น

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมรักษารากฟัน (ENDODONTIC DENTAL SERVICES)หน่วยอัตรา
รักษาคลองรากฟัน (ROOT CANAL THERAPY – ANTERIOR)ซี่5,000 – 6,000
รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามน้อย (ROOT CANAL THERAPY – PREMOLAR)ซี่5,500 – 8,500
รักษาคลองรากฟัน ฟันกรามใหญ่ (ROOT CANAL THERAPY – MOLAR)ซี่9,500 – 12,000
อุดปิดถาวรหลังรักษารากฟัน (PERMANENT RESTORATION)ซี่600 – 1,500